manvrouw
Ad Bedrijfskunde en Agribusiness3
Ad Dier- en Veehouderij171
Ad Tuinbouw en Akkerbouw2
B Bedrijfskunde en Agribusiness7063
B Dier- en Veehouderij4041
B Plattelandsvernieuwing47
B Tuinbouw en Akkerbouw221
totaal158113

manvrouw
B Bedrijfskunde en Agribusiness5211
B Dier- en Veehouderij4160
B Food Design and Innovation617
B Milieukunde127
B Plattelandsvernieuwing348
B Tuinbouw en Akkerbouw319
B Voedingsmiddelentechnologie2518
totaal201130

manvrouw
B Accountancy en Agribusiness
B Biotechnologie31
B Dier- en Veehouderij29
B Food Commerce & Technology48
B Greenport Business & Retail286
B Landscape and Environment Management1310
totaal5034

manvrouw
Ad Integrale Handhaving Omgevingsrecht83
Ad Melkveehouderij15
Ad Ondernemerschap
Ad Tuin- en Landschapsinrichting42
B Bedrijfskunde en Agribusiness5222
B Biotechnologie2231
B Bos- en Natuurbeheer6817
B Dier- en Veehouderij2540
B Diermanagement2087
B International Business and Management Studies
B Kust en Zee Management1010
B Laboratoriumtechniek
B Land- en Watermanagement517
B Milieukunde175
B Plattelandsvernieuwing59
B Tropische Landbouw5
B Tuin- en Landschapsinrichting5023
B Tuinbouw en Akkerbouw62
B Voedingsmiddelentechnologie812
totaal366270

manvrouw
Ad Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst4
Ad Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector1
B Educatie en Kennismanagement Groene Sector3677
totaal3682

manvrouw

totaal aantal bachelordiploma's - landbouw en natuurlijke omgeving

811    629