instellingHanzehogeschool Groningen
faculteitInstituut voor Engineering
locatieGroningen
diplomaWerktuigbouwkunde
titel/graadB
type opleidingregulier onderwijs
vormvoltijd
opleidingsduur4 jaar
# credits240 EC
numerus fixusgeen
crohocode34280


Werktuigbouwkunde voltijd

In veel van wat je ziet zit een link met werktuigbouwkunde. Als werktuigbouwkundige ben je bezig met het bedenken, construeren en verbeteren van apparaten. Jij staat aan de basis van het ontwerp.

Werktuigbouwkunde is een breed technisch vakgebied en vraagt om creativiteit en precisie. Waar zouden we zijn zonder wasmachines, magnetrons, rolstoelen of centrale verwarming. Een werktuigbouwkundige weet als geen ander hoe al die apparaten precies in elkaar zitten en hoe ze werken. Vind jij het leuk om krachten en constructies te berekenen, materiaaleigenschappen te kennen en bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale te kunnen ontwerpen? En ben jij geïnteresseerd in het bedenken, construeren en verbeteren van machines? Dan is Werktuigbouwkunde jouw studie!

De eerste 2 jaar wordt een stevige werktuigbouwkundige basis gelegd. Het 3e en 4e jaar verdiep en verbreed je je kennis en vaardigheden. Deze kennis pas je tijdens de stage toe in de praktijk. In het 4e jaar kies je tussen een specialisatie (verdieping) of een minor (verbreding).

contact

 • Hanze Studiekeuze Advies
  studiekeuzeadvies@org.hanze.nl
  050 595 7890
  Zernikeplein 7, 9747 AS Groningen

Open dagenstudenten aan het woord


Marnick Moesker over Werktuigbouwkunde
3e jaars student

Ruben Grooten over Werktuigbouwkunde
3e jaars student

Kevin van der Veen over Werktuigbouwkunde
student

Guus Rodermans over Werktuigbouwkunde
1e jaars student

Anneke de Haan over Werktuigbouwkunde
studentStudenten & Studentenleven


op kamers in Groningen

53637studenten studerend
30472studenten woonachtig   
€ 335gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

studentaantallen

426 studenten volgen deze opleiding
3% daarvan is vrouw
118 eerstejaars gestart in 2013
3% daarvan is vrouw
26148 studenten aan de Hanzehogeschool Groningen
49% daarvan is vrouw
bron: StudieData

op kamers in Groningen

53637studenten studerend
30472studenten woonachtig   
€ 335gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
18 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

studievereniging Tapp

Studieprogramma

Bindend studieadvies

         In het 1e jaar moet je minimaal 48 (van 60) studiepunten halen.

Als je dit niet haalt moet je verplicht met de opleiding stoppen.In het 2e jaar moet je minimaal 60 (van 60) studiepunten halen.

Als je dit niet haalt moet je verplicht met de opleiding stoppen.

> meer over bindend studieadvies

onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
onderwijsvormenmondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, CAD/CAM, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
# contacturen21 uur per week

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.

studeren in het buitenland

Er is een scala aan mogelijkheden om je internationaal te oriënteren. Stagelopen of afstuderen in het buitenland, een studie semester volgen bij een buitenlandse partnerinstelling of het kiezen van een internationale specialisatie bij de Hanzehogeschool.
bron: Hanzehogeschool Groningen

specialisaties


1
specialisatie

De Constructeur


Een verdieping van ontwerpen.

Tijdens deze specialisatie wordt dieper ingegaan op het ontwikkelen en/of verbeteren van producten. Projectopdrachten worden meestal door externe opdrachtgevers geformuleerd. De nadruk bij deze projecten ligt op het zelfstandig en creatief toepassen van de opgedane kennis.


2
specialisatie

International Biomedical Engineering


Een specialisatie waarbij je biomedische producten leert ontwerpen en maken in samenwerking met studenten Elektrotechniek.
3
specialisatie

Flexible Energy Technology


Een specialisatie samen met studenten Elektrotechniek waarin aandacht besteed wordt aan energie installaties, -opslag en -transport.

Deze specialisatie bevat thema's waarin je veel leert over gasturbines, energie-opwekking, boilers, elektriciteitsnetwerken en duurzame energiebronnen. Je maakt kennis met de energiewereld: je gaat aan de slag met energie, zowel de huidige (fossiele) energie als duurzame energie. Afstuderen doe je bij een bedrijf of organisatie op het vakgebied energie.


4
specialisatie

Integral Product Development


Samen met studenten Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Human Technology werk je in een internationale setting aan integrale productontwikkeling.bron: Hanzehogeschool Groningen

vakkenrooster

periode
Technisch tekenen
Professionele vaardigheden
Thermodynamica
Toegepaste mechanica
Wiskunde
Nederlands
Natuurkunde
Elektromotoren
Engels
Fabricagetechniek
Materiaalkunde
Dynamica
Het eerste jaar werk je aan verschillende thema's en krijg je een goed beeld van de opleiding en je latere beroep. Er wordt een stevige werktuigbouwkundige basis gelegd waarmee je verder kan. Vakken die voorbij komen zijn mechanica, materiaalkunde, wiskunde, natuurkunde en thermodynamica.
bron: Hanzehogeschool Groningen

vakkenrooster

periode
Thema Dimensioneren van industriële installaties
Thema Dimensioneren van Energiesystemen
Thema Aandrijftechniek
Thema Productiestart
Jaar 2 bestaat uit vier thema's waarmee je je basiskennis verstevigt en verdiept.
bron: Hanzehogeschool Groningen

vakkenrooster

periode
Vaktechnische stage
Specialisatie Product- of Systeemontwerp
In jaar 3 volg je een vaktechnische stage en ga je met de specialisatie Product- of Systeemontwerp dieper in op het methodisch ontwerpen van producten of systemen.
bron: Hanzehogeschool Groningen

vakkenrooster

periode
+ Keuzeruimte
Afstuderen
In het vierde jaar kies je een specialisatie (verdieping) of een verbredende minor. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht.
bron: Hanzehogeschool Groningen

uitwisselingsprogramma's

Nederland Partnerinstellingen
Dit kan via een keuze op een specialisatie waaraan een Intensive Programme is gekoppeld in het buitenland.
bron: Hanzehogeschool Groningen

samenwerkingen

nl, (niet) Europese hogescholen stages - Binnen diverse (internationale) specialisaties wordt er nauw samengewerkt met onze partnerinstellingen in en buiten Europa.
nl, (Noordelijke) bedrijfsleven stages - Zowel het onderwijs en de kwaliteit hiervan als stageperioden worden in nauwe samenwerking gedaan met de begeleiding vanuit het bedrijfsleven.
bron: Hanzehogeschool Groningen

Voordelen van samenwerking

 • Samenwerking op gebied van onderzoek geeft een indicatie van de mogelijkheden om af te studeren en eventueel te gaan promoveren.
 • Samenwerking met commerciële bedrijven betekent vaak dat gastdocenten verhalen uit de praktijk komen vertellen.
 • Internationale samenwerkingsverbanden vergroten de kans dat je eventueel naar het buitenland kan voor je studie

Toelating en kosten

studiekeuzecheck / matching

De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck.
vooraf
 • online vragenformulier
achteraf
 • De opleiding kan je uitnodigen voor een aanvullend gesprek


Na je aanmelding ontvang je van ons per mail het verzoek om een intakeformulier in te vullen.
Vervolgens krijg je van ons een uitnodiging voor een gesprek met één van onze studieloopbaanbegeleiders; om persoonlijk kennis met je te maken en te praten over je motivatie en verwachtingen. Nadien krijg je een individueel studieadvies en obv dit advies kun je zelf bepalen of je de juiste keuze hebt gemaakt.
Gesprekken: tussen 1 mei 2015 en 10 juli 2015.

Startmomenten

1 september 2016deadline aanmelding : 1 mei 2016 (EU)


toelaatbare profielen

vwo E&Mnatuurkunde
met Na
vwo N&Gnatuurkunde of nlt
met Na of Nlt
vwo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gnatuurkunde of nlt
met Na of Nlt
havo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Voldoende kennis van wis- en natuurkunde is sterk aanbevolen.


toelatingseisen

toelatingsgesprekKennismakingsgesprek voor de start van de opleiding over de studiekeuze. En eventuele doorverwijziging.
vooropleidingDiploma havo, vwo en mbo 4 (voor profiel zie www.hanze.nl/wbtoelating)


bron: Hanzehogeschool Groningen

welk collegegeldtarief moet ik betalen?

Meestal betaal je het "wettelijk tarief".
Vereenvoudigd geldt:

 • wettelijk tarief is het reguliere tarief voor studenten van binnen de EU/EER.
 • instellingstarief is voor studenten die al in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma en een tweede studie willen beginnen waarmee ze dezelfde of een lagere graad behalen. Het instellingstarief geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs.
 • niet-EU/EER tarief is voor studenten van buiten de EU/EER.

Ten slotte:
Het collegegeld is sterk afhankelijk van je studie-geschiedenis en studiekeuze. Controleer het dus altijd in de collegegeld-wizard van de instelling!

collegegeld

2015/16voltijd   wettelijk tarief € 1951
voltijd   instellingstarief € 1951
voltijd   niet-EU/EER studenten € 7500
2016/17voltijd   wettelijk tarief € 1984
voltijd   instellingstariefschatting € 7500
voltijd   niet-EU/EER studentenschatting € 7500


bron: Hanzehogeschool Groningen
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Inschatting maandelijkse studiekosten

335kamerhuurincl. servicekosten (kamerprijzen in Groningen zijn gemiddeld binnen Nederland)
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1308 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1264

bron: Nibud (2013), Nationale Studenten Enquete (2013), opleiding (2014)


keuzehulp


unieke kenmerken

Werktuigbouwkunde aan de Hanzehogeschool Groningen is verkozen tot nummer 1 in de Elsevier Beste Studies 2012.

Soortgelijke studies

Onderstaande opleidingen lijken op deze opleiding. Klik ze aan voor meer informatie.

Elektrotechniek
Human Technology

bron: StudieData

Objectieve cijfers en oordelen

Studenttevredenheid

Werktuigbouwkunde aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 147 respondenten.
Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.

bron: NSE

Nationale Studenten Enquete

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.


In 2014 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.


De resultaten hiernaast zijn afkomstig van:
- 147 respondenten van deze opleiding
- 1893 landelijke respondenten.

NVAO geaccrediteerd

De kwaliteit van deze opleiding wordt getoets door: NVAO (nl)

Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding

> bekijk alle 21 oordelen..
bron: NVAO


> Vergelijk Werktuigbouwkunde opleidingen

Na deze studie
arbeidskansen

Afgestudeerde studenten Werktuigbouwkunde geven een indicatie van de kansen die een Werktuigbouwkunde-diploma geeft op de arbeidsmarkt:

€ 2520gemiddeld bruto maandloon
59%kans op een vaste baan
97%kans op een voltijd baan
73%kans op een baan op niveau
70%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
91%is tevreden over de studiekeuze


bron: arbeidsmonitor 2012

beroepsperspectieven

In deze tijd, waarin energie en klimaat hoog op de agenda staan, kun je als werktuigbouwkundige natuurlijk ook je steentje bijdragen. Keuze genoeg in de (technische) bedrijfswereld, want bedrijven zitten te springen om de echte ingenieurs / Werktuigbouwkundigen.


enkele mogelijke beroepen na behalen van een vervolgmaster:


 • biomedisch ingenieur
 • constructeur
 • energie technisch ingenieur
 • engineer in allerlei branches
  Logistiek, scheepsvaart, bouwprojecten, energiesector etc


 • projectleider
bron: StudieData
Er zijn 26 aansluitende masters bekend.

Klik op een master voor meer informatie.
Aerospace Engineering
47 EC pre-masterTU Delft
Architecture, Building and Planning
30 EC pre-masterTU Eindhoven
Automotive Technology
40 EC pre-masterTU Eindhoven
Biomedical Engineering
40 EC pre-masterTU Eindhoven
30 EC pre-masterRUG
30 EC pre-masterUniversiteit Twente
Biosystems Engineering
aanv. eisenWageningen University
Fluid and Solid Mechanics
40 EC pre-masterTU Eindhoven
Human-Technology Interaction
27 EC pre-masterTU Eindhoven
Industrial Design Engineering
30 EC pre-masterUniversiteit Twente
Industrial Engineering and Management
30 EC pre-masterUniversiteit Twente
60 EC pre-masterRUG
Innovation Management
40 EC pre-masterTU Eindhoven
Innovation Sciences
22 EC pre-masterTU Eindhoven
Mechanical Engineering
40 EC pre-masterTU Delft
40 EC pre-masterTU Eindhoven
30 EC pre-masterUniversiteit Twente
Medical Engineering
40 EC pre-masterTU Eindhoven
Operations Management & Logistics
30 EC pre-masterTU Eindhoven
Philosophy of Science, Technology and Society
aanv. eisenUniversiteit Twente
Regenerative Medicine and Technology
40 EC pre-masterTU Eindhoven
Sensor System Engineering
30 EC pre-masterHanzehogeschool Groningen
Sustainable Energy Technology
40 EC pre-masterTU Eindhoven
30 EC pre-masterUniversiteit Twente
Systems and Control
40 EC pre-masterTU Eindhoven
Transport, Infrastructure & Logistics
30 EC pre-masterTU Delft

Meer informatie