In veel van wat je ziet zit een link met werktuigbouwkunde. Als werktuigbouwkundige ben je bezig met het bedenken, construeren en verbeteren van apparaten. Jij staat aan de basis van het ontwerp.

Werktuigbouwkunde is een breed technisch vakgebied en vraagt om creativiteit en precisie. Waar zouden we zijn zonder wasmachines, magnetrons, rolstoelen of centrale verwarming. Een werktuigbouwkundige weet als geen ander hoe al die apparaten precies in elkaar zitten en hoe ze werken. Vind jij het leuk om krachten en constructies te berekenen, materiaaleigenschappen te kennen en bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale te kunnen ontwerpen? En ben jij geïnteresseerd in het bedenken, construeren en verbeteren van machines? Dan is Werktuigbouwkunde jouw studie!

De eerste 2 jaar wordt een stevige werktuigbouwkundige basis gelegd. Het 3e en 4e jaar verdiep en verbreed je je kennis en vaardigheden. Deze kennis pas je tijdens de stage toe in de praktijk. In het 4e jaar kies je tussen een specialisatie (verdieping) of een minor (verbreding).

Ben je VWO'er? Dan kun je ook kiezen voor de driejarige Engelstalige Mechanical Engineering. Dit verkorte programma van Werktuigbouwkunde bestaat uit 180 ECTS, verdeeld over drie jaar. Hierna zou je nog kunnen kiezen voor de European Master in Renewable Energy, waarmee je in (totaal) 4,5 jaar dus je Master of Science kunt behalen.

Deze opleiding heeft meerdere vormen :

Waarom aan de Hanzehogeschool Groningen

Werktuigbouwkunde aan de Hanzehogeschool Groningen is verkozen tot nummer 1 in de Elsevier Beste Studies 2012.
In september 2017 is het voor vwo'ers ook mogelijk om te kiezen voor de 3-jarige Engelstalige variant Mechanical Engineering. Met dit programma behaal je in 3 jaar de bachelor Mechanical Engineering (Werktuigbouwkunde), waarna je meteen kunt doorstromen en zelfs in 4,5 jaar tijd vanaf het begin van je studie de masterdiploma van de European Master in Renewable Energy kunt behalen.
program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instelling
Hanzehogeschool Groningen
locatie
Groningen
diploma
B Werktuigbouwkunde
type opleiding
regulier onderwijs, 240 EC
vorm
voltijd
opleidingsduur
4 jaar
accreditaties
NVAO
crohocode
34280

geen numerus fixus
geen honoursprogramma


Open dagen en meeloopdagen

 • Op zaterdag 4 maart 2017 van 10.00 tot 16.00 uur organiseert de Hanzehogeschool Groningen een Open Dag over alle bachelor- en masteropleidingen, voltijd en deeltijd.

  10:00 - 16:00, Hanzehogeschool GroningenZernikecampus, Groningen

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
accreditatie
Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding
> bekijk alle 21 oordelen..bron: NVAO
onderwijs
taal van onderwijs100% en
100% nl
onderwijsopzet20% zelfstudie
40% theorie
40% praktijk
onderwijsvormenmondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, CAD/CAM, onderzoeksproject, excursie, onderzoeksvoorstel, werkcollege, hoorcollege, ontwerpproject, werkgroep, groepsopdracht, portfolio, poster presentatie, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
# contacturen21 uur per week

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
 • minimaal 48 EC in de eerste 12 maanden


curriculum
Bij de vierjarige bacheloropleiding Werktuigbouwkunde wordt de eerste 2 jaar een stevige werktuigbouwkundige basis gelegd. Het 3e en 4e jaar verdiep en verbreed je je kennis en vaardigheden. Deze kennis pas je tijdens de stage toe in de praktijk. In het 4e jaar kies je tussen een specialisatie (verdieping) of een minor (verbreding).

Bij de driejarige Engelstalige bachelor Mechanical Engineering volg je nagenoeg hetzelfde programma, maar dan versneld.
studeren in het buitenland
Er is een scala aan mogelijkheden om je internationaal te oriënteren. Stagelopen of afstuderen in het buitenland, een studie semester volgen bij een buitenlandse partnerinstelling of het kiezen van een internationale specialisatie bij de Hanzehogeschool.
uitwisselingsprogramma's
 • Partnerinstellingen - Nederland
  Dit kan via een keuze op een specialisatie waaraan een Intensive Programme is gekoppeld in het buitenland.

Specialisaties

De Constructeur

minor - De Constructeur

Een verdieping van ontwerpen.
Tijdens deze specialisatie wordt dieper ingegaan op het ontwikkelen en/of verbeteren van producten. Projectopdrachten worden meestal door externe opdrachtgevers geformuleerd. De nadruk bij deze projecten ligt op het zelfstandig en creatief toepassen van de opgedane kennis.

International Biomedical Engineering

minor - International Biomedical Engineering

Een specialisatie waarbij je biomedische producten leert ontwerpen en maken in samenwerking met studenten Elektrotechniek.


Flexible Energy Technology

minor - Flexible Energy Technology

Een specialisatie samen met studenten Elektrotechniek waarin aandacht besteed wordt aan energie installaties, -opslag en -transport.
Deze specialisatie bevat thema's waarin je veel leert over gasturbines, energie-opwekking, boilers, elektriciteitsnetwerken en duurzame energiebronnen. Je maakt kennis met de energiewereld: je gaat aan de slag met energie, zowel de huidige (fossiele) energie als duurzame energie. Afstuderen doe je bij een bedrijf of organisatie op het vakgebied energie.

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten
1 september 2017
deadline aanmelding 1 mei 2017
wettelijk tarief : € 2006

aanvullende kosten

bron: Hanzehogeschool Groningen
bedrag kostenpost periode
€ 0study materialyear
€ 0accommodationyear
€ 0cost of livingyear
toelating
vwo E&Mnatuurkunde
met Na
vwo N&Gnatuurkunde of nlt
met Na of Nlt
vwo N&Ttoelaatbaar
havo N&Gnatuurkunde of nlt
met Na of Nlt
havo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Voldoende kennis van wis- en natuurkunde is sterk aanbevolen.

toelatingseisen

toelatingsgesprekKennismakingsgesprek voor de start van de opleiding over de studiekeuze. En eventuele doorverwijziging.
vooropleidingDiploma havo, vwo en mbo 4 (voor profiel zie www.hanze.nl/wbtoelating)

VWO'ers kunnen ook kiezen voor de driejarige Engelstalige variant Mechanical Engineering. Hiervoor gelden dezelfde toelatingseisen als voor het vierjarige programma.
studiekeuzecheck
De opleiding verzorgt een studiekeuzecheck.
vooraf
 • online vragenformulier
achteraf
 • De opleiding kan je uitnodigen voor een aanvullend gesprek

Na je aanmelding ontvang je van ons per mail het verzoek om een intakeformulier in te vullen.
Vervolgens krijg je van ons een uitnodiging voor een gesprek met één van onze studieloopbaanbegeleiders; om persoonlijk kennis met je te maken en te praten over je motivatie en verwachtingen. Nadien krijg je een individueel studieadvies en obv dit advies kun je zelf bepalen of je de juiste keuze hebt gemaakt.

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Werktuigbouwkunde in Groningen

bron: Nibud
303kamerhuur in Groningenrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1171 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en docenten aan het woord

Studievergelijker

vergelijking met Werktuigbouwkunde bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

onderwijstaal
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2015
# 1e jaars

% vrouw
Werktuigbouwkunde aan de Hanzehogeschool Groningen is verkozen tot nummer 1 in de Elsevier Beste Studies 2012.
In september 2017 is het voor vwo'ers ook mogelijk om te kiezen voor de 3-jarige Engelstalige variant Mechanical Engineering. Met dit programma behaal je in 3 jaar de bachelor Mechanical Engineering (Werktuigbouwkunde), waarna je meteen kunt doorstromen en zelfs in 4,5 jaar tijd vanaf het begin van je studie de masterdiploma van de European Master in Renewable Energy kunt behalen.

Kleinschaligheid en persoonlijke sfeer kenmerkt de opleiding. Evenals een goede balans tussen theorie en praktijk. Je volgt de eerste 2 jaar basisvakken om inzicht te krijgen in de werking van machines. De theorie gebruik je voor practicalessen in de werkplaats. De opleiding besteedt veel aandacht aan duurzaamheid door lessen in alternatieve energiebronnen, ontwerpen met minimaliseren van gebruik van energie en grondstoffen en aandacht voor duurzaamheid in stages en projecten.

- Moderne werkplaats en materiaalkunde-lab.
 • Interdisciplinaire projecten.
 • DONG Energy Solar Challenge.

De opleiding is uniek vanwege de kleinschaligheid. Ook het PGO (probleem Gestuurd Onderwijs)is een uniek kenmerk van de opleiding.Daarnaast de link met het bedrijfsleven in een interessante regio en de link met het kennisinstituut Stenden Polymore Research and Education (PRE)

Kijk ook eens bij ..

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel4.13.8
inhoud3.83.6
docenten3.93.6
studiefaciliteiten3.33.4
studielast3.63.5
studiebegeleiding3.83.5

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Werktuigbouwkunde aan de Hanzehogeschool Groningen is beoordeeld door 147 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 4.1 uit 5.
bron: Hanzehogeschool Groningen
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4 3.9
aantal eerstejaars 120 130
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 61% 64%
diploma binnen 5 jaar 34% 51%
doorstuderen 16% 17%
werk op niveau in 1,5 jaar 71%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Arbeidskansen

Aansluitende vervolgopleidingen

De opleiding Master of Science (MSc.) Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek is uniek in de Benelux. Nergens anders wordt er zo'n compleet programma aangeboden.
De multidisciplinaire masteropleiding Automotive Technology leidt je op tot automotive ingenieur en biedt je een uitstekende basis voor een succesvolle carrière.
Biomedical Engineering is een ingenieursopleiding waarin je nieuwe technologie ontwerpt en ontwikkelt voor de gezondheidszorg. Denk aan revalidatierobots, kunstorganen, medische scans en protheses.
Dit programma is bedoeld studenten die een sterke interesse hebben voor het werkveld waarin de interactie tussen technologie en biologische processen een belangrijke rol speelt.
Fluid and Solid Mechanics is een speciaal masterprogramma dat valt onder de masteropleiding Mechanical Engineering. Het bestudeert het gedrag van materialen, producten, processen en systemen.
De master benadrukt de interactie tussen technologie en haar gebruikers. De student leert psychologische kennis toe te passen binnen het ontwerp van nieuwe en verbetering van bestaande technologieën.
Nieuwe producten ontwerpen en verbeteren is een continu proces. Tijdens de masteropleiding IDE ontdek je alle facetten van de interactie tussen ontwerp en techniek.
Tijdens deze opleiding leer je om processen te ontwerpen, beheren en optimaliseren in complexe organisaties en bedrijven, in een globale context, met wiskundige modellen, computersimulaties en ICT.
Innovation Management bestudeert de beheersing van innovatieprocessen en ontwikkelt theorieën, instrumenten en technieken om bedrijven innovatiever te maken. Bijvoorbeeld dmv strategische allianties.
Je leert innovatieprocessen te begrijpen en aan te sturen in nationale en internationale context.
Mechanical Engineering is een breed en boeiend vakgebied. Als mechanical engineer bedenk, ontwerp, analyseer, maak, verbeter je producten, processen en systemen. Op grote schaal én nanometerniveau.
Werktuigbouwkunde richt zich op het ontwerp, analyse en onderhoud van machines, constructies, producten en productieprocessen. Mechanical Engineering laat je verdiepen in een van deze disciplines.
Het vakgebied van operations management & logistics is een multidisciplinair veld dat gaat over het integraal modelleren en managen van supply chains, workflows, human resources en financiering.
In de master Philosophy of Science, Technology and Society leer je hoe je de impact van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op de maatschappij kritisch kunt analyseren en beoordelen.
De master Fusie aan de Technische Universiteit Eindhoven is de enige in de Benelux.
Heb jij een technische bachelor gevolgd? En wil je jouw kennis graag delen met jongeren of volwassenen? Dan is de eerstegraads-lerarenopleiding Science Education and Communication iets voor jou.
De masteropleiding Sustainable Energy Technology leidt een nieuwe generatie ingenieurs en onderzoekers op die voorop gaan in de energierevolutie.
De masteropleiding Sustainable Energy Technology leidt je op tot ingenieur met een grote deskundigheid op het gebied van energietechnologie. Je bent op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
De masteropleiding Systems and Control leidt je op tot ingenieur met een grote professionele deskundigheid op het gebied van dynamica en regeltechniek voor complexe industriële systemen.
Tijdens deze tweejarige masteropleiding leer je hoe je het gedrag kunt beheren van dynamische fenomenen en systemen die interacteren met hun omgeving.

Contact

 • Hanze Studiekeuze Advies

  studiekeuzeadvies@org.hanze.nl
  050 595 7890
  Zernikeplein 7, 9747 AS Groningen