Wil jij mensen graag helpen na een ziekte of ongeval? Als fysiotherapeut krijg je mensen weer in beweging.

De opleiding Fysiotherapie van Hogeschool Utrecht maakt van jou een bewegingsspecialist. Je krijgt een stevige basis met kennis over het menselijk lichaam en je leert hoe je die kennis toepast in de praktijk. Je oefent je vaardigheden eerst op medestudenten en later tijdens de stages op echte patiënten. In elk jaar van je opleiding loop je stage. Eerst is dat een kennismaking met de beroepspraktijk, daarna worden de stages langer en ga je steeds meer zelf aan de slag.

Welke eigenschappen heb je nodig voor deze studie? Je moet goed met mensen kunnen omgaan en je kunnen inleven in een ander. Omdat studenten hun vaardigheden op elkaar oefenen, moet je geen problemen hebben met aanraken en aangeraakt worden. Je moet enige discipline en doorzettingsvermogen hebben.

De opleiding heeft een open sfeer, goede docenten en veel mogelijkheden. Er is alle ruimte voor jouw persoonlijke talenten en ontwikkeling. De studie duurt vier jaar. Daarnaast is er een snellere variant van drie jaar. Voor studenten die studie combineren met topsport, is er een topsportklas.
program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instelling
Hogeschool Utrecht
locatie
Utrecht
diploma
BSc Opleiding tot Fysiotherapeut
type opleiding
regulier onderwijs, 240 EC
vorm
voltijd
opleidingsduur
4 jaar
accreditaties
NVAO
crohocode
34570

maximum aantal plaatsen: 308
heeft een honours programma


Open dagen en meeloopdagen

  • Hoe kom je er achter wat je later wil worden en wat er bij jou past? Op de open dag kun je sfeer proeven, opleidingen vergelijken, voorlichtingsrondes bezoeken en deelnemen aan proeflessen en workshops. Studenten, docenten en studiekeuzecoaches staan klaar om je vragen te beantwoorden!

    09:30 - 15:00, Hogeschool UtrechtDe Nieuwe Poort 21, Amersfoort

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
honours programme "TopClass"
Wil jij het beste uit jezelf en je studie halen? Wil je interessante projecten doen en daarvoor erkend worden? Wil je een speciale aantekening bij je diploma? Dan is TopClass wat voor jou!
Het traject volg je naast je reguliere bachelorprogramma en is verdeeld over vijf semesters, waarbij ieder semester een eigen thema kent: Leiderschapskwaliteiten, Future search, Internationale oriëntatie, Multidisciplinaire innovaties en Wetenschappelijk onderzoek. Als je het programma succesvol afrondt, verdien je alle vijf de sterren en kent de Honourscommissie je het Honours Certificaat bij je diploma toe.

accreditatie
Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding
> bekijk alle 21 oordelen..bron: NVAO
onderwijs
taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
onderwijsvormencase studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
# contacturen

avondonderwijs10 %
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden


studeren in het buitenland
Het is binnen de opleiding mogelijk om een deel van je stage in het buitenland te lopen. Je bent zelf verantwoordelijk om achter een stageplaats aan te gaan en je kunt daarbij gebruik maken van de stageadressen die al bekend zijn binnen het stagebureau. De medewerker op het stagebureau kan je hierbij helpen. We raden je aan ruim een jaar van te voren te beginnen met zoeken. Zeker als je buiten Europa op stage wilt gaan, het regelen van een visum en andere praktische zaken kan soms lang duren.

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten
1 september 2017
deadline aanmelding 15 januari 2017
collegegeld nog niet bekend
toelating
vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Kennis van biologie vergroot de kans dat je succesvol en zonder studievertraging je propedeuse haalt. Op www.fysiotherapie.hu.nl kun je zien welk boek en welke hoofdstukken daarvan we aanbevelen.

Als je toegelaten wilt worden tot de opleiding en je moet hiervoor een 21+ toets afleggen of je wilt in aanmerking komen voor de decentrale selectie, dan gelden nadere toelatingseisen, zie hiervoor de website: www.hu.nl

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

1e jaar

In het propedeusejaar maak je kennis met de gezondheidszorg in het algemeen. Een belangrijk kenmerk van de opleiding is, dat niet een deel van het lichaam centraal staat, of een apart vak zoals anatomie. Je leert juist om naar de mens als geheel te kijken. Het eerste half jaar leer je veel over fysiologie en anatomie. Veel studenten ervaren deze basiskennis als lastig en zwaar, maar deze is essentieel voor het vervolg van de studie.

 

periode
Pathologie

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Fysiotherapie in Utrecht

bron: Nibud
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studievergelijker

vergelijking met Opleiding tot Fysiotherapeut bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

onderwijstaal
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2015
# 1e jaars

% vrouw
De opleiding kenmerkt zich door intensief contact tussen studenten, docenten en het werkveld. Samenwerken, elkaar kennen en erkennen staan centraal. De eerste 2 jaar volg je les binnen leerlijnen als anatomie, fysiologie, pathologie en psychologie. Daarna werk je meer samen met externe partijen aan je eigen leerroute. Als afstudeerproject doe je toegepast onderzoek in de praktijk.

Deze opleiding behoort tot de beste opleidingen Fysiotherapie van Nederland volgens keuzegids HBO 2017.

WAAROM FYSIOTHERAPIE AAN DE HVA?

  • Uit de studenttevredenheidsenquête blijkt dat studenten positief oordelen over het niveau van de opleiding, de praktijkervaring en inhoudelijke deskundigheid van onze docenten. Hier zijn we uiteraard trots op.

Kijk ook eens bij ..

opleidinggelijkenis met Fysiotherapie
Oefentherapie Cesar

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.7
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.33.6
studielast3.43.6
studiebegeleiding3.53.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht is beoordeeld door 436 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Hogeschool Utrecht
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Arbeidskansen

Aansluitende vervolgopleidingen

De kwaliteit en efficiëntie van de zorg verbeteren door middel van het ontwerpen en evalueren van medisch-technologische, organisatorische en patiëntgerichte interventies en de toepassing daarvan.
Leer het menselijk bewegen te doorgronden vanuit verschillende perspectieven. Specialiseer je in sport, gezondheid of revalidatie en leer deze kennis creatief en kritisch toe te passen.
De Masteropleiding Fysiotherapie is voor fysiotherapeuten die zich willen specialiseren op een specifiek terrein van de fysiotherapeutische zorgverlening.
Physician Assistant is een vrij nieuw beroep in de gezondheidszorg. De Physician Assistant (PA) neemt bepaalde taken over van een arts (bv. medisch specialist of huisarts) bij het klinische werk.
De Master Zorgtraject Ontwerp biedt een unieke combinatie van wetenschappelijke, bedrijfskundige en zorginhoudelijke inzichten, kennis en vaardigheden om de zorg te verbeteren.
If you are interested in clinical research and in disorders that affect the musculoskeletal system, the Master's programme Musculoketal Physiotherapy Sciences is exactly what you are looking for.
De Physician Assistant is een medische professional op hbo-niveau die -onder supervisie van een arts- een aantal medische taken op zich neemt. De opleiding is een 2,5 jarige duale masteropleiding.
Hoe handelen mensen? En hoe kunnen we psychologische kennis inzetten om problemen uit de praktijk op te lossen? Typisch vragen die aan bod komen tijdens de masteropleiding Psychology.

Contact

  • info@hu.nl
    088 - 481 81 81
    Oudenoord 330, 3513 EX Utrecht, Amersfoort