Met de opleiding Fysiotherapie leer je mensen weer in beweging krijgen.

De opleiding werkt samen met andere opleidingen van Hogeschool Utrecht en met Universiteit Utrecht, revalidatiecentrum de Hoogstraat en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). De opleiding beschikt over een uniek, gecertificeerd netwerk van stageadressen.

Er is in samenwerking met het NOC*NSF een topsportklas voor studenten die studie combineren met topsport.

Havisten, vwo'ers, topsporters en mbo-studenten niveau 4 komen in aanmerking voor decentrale selectie voor de vierjarige opleiding.

Havisten met een 8 gemiddeld of hoger, vwo'ers en studenten met een geheel of gedeeltelijk afgeronde hbo- of wo-opleiding of een propedeuse van de Docentenopleiding van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), Bewegingswetenschappen, Geneeskunde of Bewegingstechnologie komen in aanmerking voor decentrale selectie voor de driejarige opleiding.

Na de opleiding ga je werken in een (groeps)praktijk of in een ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum.
program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instelling
Hogeschool Utrecht
locatie
Utrecht
diploma
B Health Opleiding tot Fysiotherapeut
type opleiding
regulier onderwijs, 240 EC
vorm
voltijd
opleidingsduur
4 jaar
crohocode
34570

maximum aantal plaatsen: 308
geen honoursprogramma


studiekeuzecheck

Open dagen en meeloopdagen

  • Zit je op de havo, het vwo of het mbo en wil je je oriënteren op een studie? Of studeer je al in het hoger onderwijs en wil je switchen? Je bent op zaterdag 8 oktober 2016 van harte welkom op onze open dag voor scholieren in Utrecht en Amersfoort!

    Hogeschool UtrechtHeidelberglaan 7, Utrecht

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
onderwijs
taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
onderwijsvormencase studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
# contacturen

avondonderwijs10 %
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
  • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden


accreditatie
Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding
> bekijk alle 21 oordelen..bron: NVAO
studeren in het buitenland
Het is binnen de opleiding mogelijk om een deel van je stage in het buitenland te lopen. Je bent zelf verantwoordelijk om achter een stageplaats aan te gaan en je kunt daarbij gebruik maken van de stageadressen die al bekend zijn binnen het stagebureau. De medewerker op het stagebureau kan je hierbij helpen. We raden je aan ruim een jaar van te voren te beginnen met zoeken. Zeker als je buiten Europa op stage wilt gaan, het regelen van een visum en andere praktische zaken kan soms lang duren.

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten

startmomenten

1 september 2016
deadline aanmelding 15 maart 2016
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
deadline aanmelding 15 maart 2017
collegegeld nog niet bekend
toelating

toelaatbare profielen

vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Kennis van biologie vergroot de kans dat je succesvol en zonder studievertraging je propedeuse haalt. Op www.fysiotherapie.hu.nl kun je zien welk boek en welke hoofdstukken daarvan we aanbevelen.

Als je toegelaten wilt worden tot de opleiding en je moet hiervoor een 21+ toets afleggen of je wilt in aanmerking komen voor de decentrale selectie, dan gelden nadere toelatingseisen, zie hiervoor de website: www.hu.nl

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
sepjulperiode
Pathologie
In het oriëntatiejaar maak je kennis met de gezondheidszorg in het algemeen. Een belangrijk kenmerk van de opleiding is dat je de mens als geheel leert bekijken. Niet een deel van het lichaam staat centraal, of een apart vak zoals anatomie. Steeds is een concrete praktijksituatie het uitgangspunt tijdens de lessen en opdrachten.

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Fysiotherapie in Utrecht

bron: Nibud
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studievergelijker

vergelijking met Opleiding tot Fysiotherapeut bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

onderwijstaal
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2014
# 1e jaars

% vrouw
De opleiding kenmerkt zich door intensief contact tussen studenten, docenten en het werkveld. Samenwerken, elkaar kennen en erkennen staan centraal. De eerste 2 jaar volg je les binnen leerlijnen als anatomie, fysiologie, pathologie en psychologie. Daarna werk je meer samen met externe partijen aan je eigen leerroute. Als afstudeerproject doe je toegepast onderzoek in de praktijk.

Deze opleiding behoort tot de beste opleidingen Fysiotherapie van Nederland door keuzegids HBO 2016.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.94.0
inhoud3.73.7
docenten3.83.8
studiefaciliteiten3.33.6
studielast3.43.6
studiebegeleiding3.53.7

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht is beoordeeld door 436 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.
bron: Hogeschool Utrecht
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid 4 3.9
aantal eerstejaars 361 243
ervaren contacttijd per week 18-24 18-24
doorstroom naar tweede jaar 57% 71%
diploma binnen 5 jaar 69% 66%
doorstuderen 5% 4%
werk op niveau in 1,5 jaar 83%

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Arbeidskansen

Aansluitende vervolgopleidingen

Epidemiology focuses on the occurrence, the distribution and the determinants of health and disease, and on the methods that can be used to study these phenomena.
This programme emphasises the international dimensions of health and disease. It captures the need to work together to tackle health inequalities to improve health around the world.
This programme revolves around developing, evaluating and promoting health interventions at the individual, community and policy levels.
De kwaliteit en efficiëntie van de zorg verbeteren door middel van het ontwerpen en evalueren van medisch-technologische, organisatorische en patiëntgerichte interventies en de toepassing daarvan.
This programmes aims to educate healtcare professionals who can initiate, develop and manage healthcare innovations.
This programme covers all aspects of the relationship between physical activity and health in healthy individuals, patients and professional athletes.
Physician Assistant is een vrij nieuw beroep in de gezondheidszorg. De Physician Assistant (PA) neemt bepaalde taken over van een arts (bv. medisch specialist of huisarts) bij het klinische werk.
De Master Zorgtraject Ontwerp biedt een unieke combinatie van wetenschappelijke, bedrijfskundige en zorginhoudelijke inzichten, kennis en vaardigheden om de zorg te verbeteren.
Hoe handelen mensen? En hoe kunnen we psychologische kennis inzetten om problemen uit de praktijk op te lossen? Typisch vragen die aan bod komen tijdens de masteropleiding Psychology.
This programme focuses on health and wellbeing throughout employees' entire careers. You look not just at problems but also at wellbeing, engagement and productivity.

Contact

  • info@hu.nl
    088 - 481 81 81
    Oudenoord 330, 3513 EX Utrecht, Amersfoort