instellingHogeschool Utrecht
faculteitfaculteit Gezondheidszorg
locatieUtrecht
diplomaOpleiding tot Fysiotherapeut
titel/graadB Health
type opleidingregulier onderwijs
vormvoltijd
opleidingsduur4 jaar
# credits240 EC
numerus fixus308
crohocode34570


Fysiotherapie

Met de opleiding Fysiotherapie leer je mensen weer in beweging krijgen.

De opleiding werkt samen met andere opleidingen van Hogeschool Utrecht en met Universiteit Utrecht, revalidatiecentrum de Hoogstraat en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). De opleiding beschikt over een uniek, gecertificeerd netwerk van stageadressen.

Er is in samenwerking met het NOC*NSF een topsportklas voor studenten die studie combineren met topsport.

Havisten, vwo'ers, topsporters en mbo-studenten niveau 4 komen in aanmerking voor decentrale selectie voor de vierjarige opleiding.

Havisten met een 8 gemiddeld of hoger, vwo'ers en studenten met een geheel of gedeeltelijk afgeronde hbo- of wo-opleiding of een propedeuse van de Docentenopleiding van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), Bewegingswetenschappen, Geneeskunde of Bewegingstechnologie komen in aanmerking voor decentrale selectie voor de driejarige opleiding.

Na de opleiding ga je werken in een (groeps)praktijk of in een ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum.

contact


 • info@hu.nl
  088 - 481 81 81
  Oudenoord 330, 3513 EX Utrecht, Amersfoort

Open dagen

matching Hogeschool Utrecht


Studenten & Studentenleven


op kamers in Utrecht

65985studenten studerend
31701studenten woonachtig   
€ 339gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
16 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

studentaantallen

1178 studenten volgen deze opleiding
52% daarvan is vrouw
277 eerstejaars gestart in 2013
55% daarvan is vrouw
36395 studenten aan de Hogeschool Utrecht
55% daarvan is vrouw
bron: StudieData

op kamers in Utrecht

65985studenten studerend
31701studenten woonachtig   
€ 339gemiddelde kamerprijs
kamer betaalbaarheid
16 m2gemiddelde kameroppervlak
kamer beschikbaarheid

bron: NSE 2014

Studieprogramma

Bindend studieadvies

         In het 1e jaar moet je minimaal 50 (van 60) studiepunten halen.

Als je dit niet haalt moet je verplicht met de opleiding stoppen.

> meer over bindend studieadvies

onderwijs

taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet50% zelfstudie
25% theorie
25% praktijk
onderwijsvormencase studies, literatuurstudie, mondelinge presentatie, stage, computer opdrachten, onderzoek, werkcollege, hoorcollege, werkgroep, groepsopdracht, zelf-evaluatie, individuele opdracht, practicum, zelfstudie, project
# contacturen

avondonderwijs10 %
afstandsonderwijsn.v.t.

studeren in het buitenland

Het is binnen de opleiding mogelijk om een deel van je stage in het buitenland te lopen. Je bent zelf verantwoordelijk om achter een stageplaats aan te gaan en je kunt daarbij gebruik maken van de stageadressen die al bekend zijn binnen het stagebureau. De medewerker op het stagebureau kan je hierbij helpen. We raden je aan ruim een jaar van te voren te beginnen met zoeken. Zeker als je buiten Europa op stage wilt gaan, het regelen van een visum en andere praktische zaken kan soms lang duren.
max. 22 ECbron: Hogeschool Utrecht

vakkenrooster

periode
Pathologie
Therapeutisch handelen
Trainingsleer
Metaboolsyndroom, diabetes en obesitas
Massage
Communicatievaardigheden
Fysiologie
Hart- en vaatziekten
Anatomie
In het oriëntatiejaar maak je kennis met de gezondheidszorg in het algemeen. Een belangrijk kenmerk van de opleiding is dat je de mens als geheel leert bekijken. Niet een deel van het lichaam staat centraal, of een apart vak zoals anatomie. Steeds is een concrete praktijksituatie het uitgangspunt tijdens de lessen en opdrachten.

bron: Hogeschool Utrecht

samenwerkingen

nl, NOC*NSF - De opleiding Fysiotherapie werkt samen met het NOC*NSF, om topsporters de mogelijkheid te geven om te studeren, naast hun sportactiviteiten.
nl, Revalidatiecentrum de Hoogstraat stages - De opleiding Fysiotherapie heeft samenwerkingsafspraken met Revalidatiecentrum de Hoogstraat.
nl, Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) onderzoek - Hogeschool Utrecht heeft samenwerkingsafspraken met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU).
nl, Universiteit Utrecht (UU) onderzoek - Hogeschool Utrecht heeft samenwerkingsafspraken met de Universiteit Utrecht (UU).
bron: Hogeschool Utrecht

Voordelen van samenwerking

 • Samenwerking op gebied van onderzoek geeft een indicatie van de mogelijkheden om af te studeren en eventueel te gaan promoveren.
 • Samenwerking met commerciële bedrijven betekent vaak dat gastdocenten verhalen uit de praktijk komen vertellen.
 • Internationale samenwerkingsverbanden vergroten de kans dat je eventueel naar het buitenland kan voor je studie

Toelating en kosten

Numerus fixus

Deze opleiding heeft een numerus fixus; er is plaats voor maximaal 308 nieuwe studenten.

Ingeloot worden is deels een kwestie van goede cijfers op je examenlijst en deels een kwestie van geluk.

meer over numerus fixus..

Startmomenten

1 september 2016deadline aanmelding : 15 maart 2016 (EU)


toelaatbare profielen

vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4Kennis van biologie vergroot de kans dat je succesvol en zonder studievertraging je propedeuse haalt. Op www.fysiotherapie.hu.nl kun je zien welk boek en welke hoofdstukken daarvan we aanbevelen.


welk collegegeldtarief moet ik betalen?

Meestal betaal je het "wettelijk tarief".
Vereenvoudigd geldt:

 • wettelijk tarief is het reguliere tarief voor studenten van binnen de EU/EER.
 • instellingstarief is voor studenten die al in het bezit zijn van een bachelor- of masterdiploma en een tweede studie willen beginnen waarmee ze dezelfde of een lagere graad behalen. Het instellingstarief geldt niet voor studenten die zich voor de eerste keer inschrijven voor een opleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs.
 • niet-EU/EER tarief is voor studenten van buiten de EU/EER.

Ten slotte:
Het collegegeld is sterk afhankelijk van je studie-geschiedenis en studiekeuze. Controleer het dus altijd in de collegegeld-wizard van de instelling!

collegegeld

geen collegegeldtarieven opgegeven

collegegeld

Meer informatie over het collegegeldtarief vind je op: www.collegegeldmeter.hu.nl.
bron: Hogeschool Utrecht
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft.Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Inschatting maandelijkse studiekosten

339kamerhuurincl. servicekosten (kamerprijzen in Utrecht zijn gemiddeld binnen Nederland)
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1312 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1264

bron: Nibud (2013), Nationale Studenten Enquete (2013), opleiding (2014)


keuzehulp


unieke kenmerken

Objectieve cijfers en oordelen

Studenttevredenheid

Fysiotherapie aan de Hogeschool Utrecht is beoordeeld door 436 respondenten.
Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.9 uit 5.

bron: NSE

Nationale Studenten Enquete

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.


In 2014 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.


De resultaten hiernaast zijn afkomstig van:
- 436 respondenten van deze opleiding
- 4059 landelijke respondenten.

NVAO geaccrediteerd

De kwaliteit van deze opleiding wordt getoets door: NVAO (nl)

Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding

> bekijk alle 21 oordelen..
bron: NVAO


> Vergelijk Opleiding tot Fysiotherapeut opleidingen

Na deze studie
arbeidskansen

Afgestudeerde studenten Opleiding tot Fysiotherapeut geven een indicatie van de kansen die een Fysiotherapie-diploma geeft op de arbeidsmarkt:

€ 2390gemiddeld bruto maandloon
45%kans op een vaste baan
35%kans op een voltijd baan
88%kans op een baan op niveau
63%spreekt van "goede aansluiting arbeidsmarkt"
93%is tevreden over de studiekeuze


bron: arbeidsmonitor 2012

beroepsperspectieven

Voor fysiotherapeuten lijken de vooruitzichten op de arbeidsmarkt relatief goed. De oorzaak hiervan is de vergrijzing van de maatschappij. De markt is in beweging. Hierdoor is het belangrijk dat je weet wat er speelt en hierop kunt inhaken. Het startsalaris voor een beginnend fysiotherapeut is gemiddeld € 1911,- bruto per maand.


enkele mogelijke beroepen na behalen van een vervolgmaster:


 • fysiotherapeut
  Een fysiotherapeut krijgt mensen weer in beweging na een ziekte of een ongeval.

  De meeste fysiotherapeuten werken in een groepspraktijk. De een in loondienst, de ander als zelfstandig ondernemer. Ongeveer een kwart werkt in ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. De fysiotherapeut wordt bovendien steeds mobieler: behandelingen worden vaker bij de mensen thuis gegeven in plaats van in de fysiotherapiepraktijk.
bron: StudieData
Er zijn 14 aansluitende masters bekend.

Klik op een master voor meer informatie.
Biomedical Science
60 EC pre-masterRadboud Universiteit
Epidemiology
aanv. eisenMaastricht University
European Public Health
aanv. eisenMaastricht University
Global Health
aanv. eisenMaastricht University
Health Education and Promotion
aanv. eisenMaastricht University
Health Sciences
30 EC pre-masterUniversiteit Twente
Healthcare Policy, Innovation and Management
aanv. eisenMaastricht University
Human Movement Sciences
aanv. eisenMaastricht University
30 EC pre-masterVU
Sport, Exercise and Health
Master Physician Assistant
aanv. eisenHogeschool Utrecht
Master Zorgtraject Ontwerp
Hogeschool Utrecht
Physician Assistant (algemeen)
aanv. eisenHogeschool Rotterdam
Psychology
45 EC pre-masterUniversiteit Twente
Work, Health and Career
aanv. eisenMaastricht University

Meer informatie


meer informatie

NL   www.ft.hu.nl