Na deze opleiding kun je als zorgcoördinator en –verlener aan de slag in de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, kinder- en jeugdzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg en in het ziekenhuis.

Je wordt opgeleid tot verpleegkundige niveau 6 (volgens de nieuwe niveau-indeling NLQF).

Deze opleiding heeft meerdere vormen :
program websitewebsite van deze opleiding Print this pageprint
instelling
Hogeschool Utrecht
locatie
Utrecht
diploma
BN Opleiding tot Verpleegkundige
type opleiding
regulier onderwijs, 240 EC
vorm
voltijd
opleidingsduur
4 jaar
crohocode
34560

maximum aantal plaatsen: 315
geen honoursprogramma


Sneak Preview Verpleegkunde Hogeschool Utrecht
studiekeuzecheck

Open dagen en meeloopdagen

 • Zit je op de havo, het vwo of het mbo en wil je je oriënteren op een studie? Of studeer je al in het hoger onderwijs en wil je switchen? Je bent op zaterdag 8 oktober 2016 van harte welkom op onze open dag voor scholieren in Utrecht en Amersfoort!

  Hogeschool UtrechtDaltonlaan 500 (tijdelijke locatie), Utrecht

Opbouw

Hoe is de opleiding opgebouwd?
onderwijs
taal van onderwijs100% nl
onderwijsopzet
onderwijsvormen
# contacturen

avondonderwijsn.v.t.
afstandsonderwijsn.v.t.
bindend studieadvies
 • minimaal 50 EC in de eerste 12 maanden


accreditatie
Deze opleiding werd als volgt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) beoordeeld:

gerealiseerd niveau
samenhang programma
studielast
kwaliteit personeel
kwantiteit personeel
materiële voorzieningen
studiebegeleiding
> bekijk alle 21 oordelen..bron: NVAO

Toelating en kosten

toelatingstartmoment en kosten

startmomenten

1 september 2016
deadline aanmelding 15 maart 2016
collegegeld nog niet bekend
1 september 2017
deadline aanmelding 15 maart 2017
collegegeld nog niet bekend
toelating

toelaatbare profielen

vwo C&Mtoelaatbaar
vwo E&Mtoelaatbaar
vwo N&Gtoelaatbaar
vwo N&Ttoelaatbaar
havo C&Mtoelaatbaar
havo E&Mtoelaatbaar
havo N&Gtoelaatbaar
havo N&Ttoelaatbaar
MBO niveau 4toelaatbaar

Wil je deze opleiding volgen maar voldoe je niet aan de toelatingseisen? En ben je 21 jaar of ouder? Dan kom je in aanmerking voor het toelatingsonderzoek 21+. Kijk voor meer informatie op www.toelatingsonderzoek.hu.nl

Vakken

Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten
sepjulperiode
sociologie
In het eerste jaar volg je onderwijs en stage. Tijdens stageperiodes krijg je bijpassende theorie. Tijdens schoolperiodes wordt de theorie aan de praktijk verbonden door casussen en vaardigheidslessen. Wanneer we de anatomie en pathologie van de longen behandelen ga je bijvoorbeeld in de communicatielessen aan de slag met voorlichting over stoppen met roken. Door deze integratie van theorie en praktijk vraag je je nooit af waarom je iets moet leren.

Studenten en studentenleven

Wat kost studeren?

gemiddelde kosten voor een student Verpleegkunde in Utrecht

bron: Nibud
336kamerhuur in Utrechtrond het landelijk gemiddelde
22internet+tv
152boodschappen/kostgeld
32telefoon
117verzekeringen
158collegegeldop basis van € 1906 per jaar
80studieboeken en -spullen
29drinken/snoep/snacks
77uiterlijkkleding, kapper, schoenen
30contributies/abonnementen
132vrije tijdstappen, uit eten, vakantie
42vervoernaast de OV-kaart
45overig

€ 1204 aan totale maandelijkse uitgaven landelijk gemiddelde is € 1181
Hiernaast staat een overzicht van de gemiddelde kosten die een uitwonende student heeft. Niet iedere student heeft met iedere kostenpost te maken. Het totaalgemiddelde is dus niet gelijk aan de optelsom van alle kostenposten.

Bekijk ook de uitgebreide toelichting: wat kost studeren?

Studenten en docenten aan het woord

1e jaars student Verpleegkunde

Studievergelijker

vergelijking met Opleiding tot Verpleegkundige bij andere instellingen
bron: Nationale Studenten Enquete, DUO, studieData

studie

onderwijstaal
NSE 2015
studentoordeel
gemiddelde
kamerhuur
2014
# 1e jaars

% vrouw
De zorgsector is een vakgebied waarin veel gebeurt. Die dynamiek zie je terug in de opleiding HBO-V van De Haagse Hogeschool. Net als in de praktijk, speelt samenwerking in je studie een grote rol. Je werkt aan cases met studenten van andere opleidingen zoals Huidtherapie, Voeding & Diëtetiek en Bewegingstechnologie. Vanaf de eerste dag sta je als 'junior verpleegkundige' met één been in de praktijk.

- Je doet veel praktijkervaring op.
 • Skills-lab.
 • Leerafdelingen.

Feiten en / studie in cijfers

bron: Nationale Studenten Enquete 2015
deze
opleiding
landelijk
algemeen oordeel3.83.7
inhoud3.53.5
docenten3.43.6
studiefaciliteiten3.13.4
studielast3.43.3
studiebegeleiding3.33.4

Studentoordelen

De Nationale Studenten Enquete is het grootschalige onderzoek van de overheid onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.
In 2015 hebben meer dan 200.000 studenten hun oordeel gegeven over hun studie en instelling.

Verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht is beoordeeld door 375 respondenten. Gemiddeld waarderen ze de opleiding met 3.8 uit 5.
bron: Hogeschool Utrecht
deze
opleiding
landelijk
student tevredenheid
aantal eerstejaars
ervaren contacttijd per week
doorstroom naar tweede jaar
diploma binnen 5 jaar
doorstuderen
werk op niveau in 1,5 jaar

Studie in cijfers

In deze tabel staan resultaten van deze studie in cijfers uitgedrukt. Hiermee kan je vergelijken hoe deze opleiding het doet in vergelijking met dezelfde opleiding bij andere onderwijsinstellingen.


Arbeidskansen

Aansluitende vervolgopleidingen

De masteropleiding Educational Science and Technology is er voor iedereen die geïnteresseerd is in onderwijs en training, maar zelf niet voor de klas wil staan.
Epidemiology focuses on the occurrence, the distribution and the determinants of health and disease, and on the methods that can be used to study these phenomena.
This programme emphasises the international dimensions of health and disease. It captures the need to work together to tackle health inequalities to improve health around the world.
This programme revolves around developing, evaluating and promoting health interventions at the individual, community and policy levels.
De kwaliteit en efficiëntie van de zorg verbeteren door middel van het ontwerpen en evalueren van medisch-technologische, organisatorische en patiëntgerichte interventies en de toepassing daarvan.
This programmes aims to educate healtcare professionals who can initiate, develop and manage healthcare innovations.
This programme covers all aspects of the relationship between physical activity and health in healthy individuals, patients and professional athletes.
Physician Assistant is een vrij nieuw beroep in de gezondheidszorg. De Physician Assistant (PA) neemt bepaalde taken over van een arts (bv. medisch specialist of huisarts) bij het klinische werk.
De Master Zorgtraject Ontwerp biedt een unieke combinatie van wetenschappelijke, bedrijfskundige en zorginhoudelijke inzichten, kennis en vaardigheden om de zorg te verbeteren.
Mental Health focuses on diagnostic skills, intervention strategies & research related to alleviating mental suffering in patients.
Hoe handelen mensen? En hoe kunnen we psychologische kennis inzetten om problemen uit de praktijk op te lossen? Typisch vragen die aan bod komen tijdens de masteropleiding Psychology.
This programme focuses on health and wellbeing throughout employees' entire careers. You look not just at problems but also at wellbeing, engagement and productivity.

Contact

 • info@hu.nl
  088 - 481 81 81
  Oudenoord 330, 3513 EX Utrecht, Amersfoort